הוראות התקנה למאיץ חום

הוראות התקנה למאיץ חום

שים לב: יש להתקין את מאיץ החום לדוד שהוא במצב עמידה בלבד!

1. נתק את זרם החשמל של הדוד בלוח הראשי.

2. נתק את חוטי החשמל מהכניסה ומהיציאה של התרמוסטט והוצא את התרמוסטט ואת חוט ההארקה מהאוגן (פלנג'). – פעולה שתבוצע ע"י חשמלאי מוסמך.

3. רוקן את המים מהדוד כך:

3.1. סגור את ברז המים הראשי

3.2. פתח את ברזי המים החמים והקרים באחד הכיורים או באמבטיה.

3.3. בדוד שמש המותקן על גג רגיל

3.3.1. פתח את חיבורי יציאת המים החמים מהדוד, וכניסת המים הקרים לדוד ותן למים לצאת. לאחר מכן פתח את ששת אומי האוגן ( פלאנג') ואפשר לשארית המים לצאת.

3.4. בדוד המותקן על גג "קל" (רביץ או גבס)

3.4.1.1. הכן צינור ניקוז, שיתאים עד למקום שברצונך לרוקן את המים, פתח את ברזי המים החמים והקרים באחד הכיורים או באמבטיה, עד שלא יצאו יותר מים. לאחר מכן פרק את צינור המים הקרים בדוד ואת שסתום הביטחון, וחבר את צינור הניקוז שהכנת. בריקון מים דרך הצינורות לא כל המים יוצאים (נשארים כ – 20 ליטר בדוד) לכן יש להכין כלי קיבול מתחת לאוגן, לפתוח מעט את ששת אומי האוגן, ולאפשר למים לטפטף לכלי הקיבול. הכן מראש עוד כלי קיבול למקרא שהראשון יתמלא.

אין לפרק את האוגן לפני שפסקה זרימת המים מהדוד

4. המשך לפרק את אומי האוגן

5. נקה את שאריות האטם הישן במידה והיה קיים, ובדוק אם האוגן במצב טוב להרכבתו מחדש.

הרכבה המאיץ: (ראה ציור)

א. הלבש את האטם על שרוול המאיץ ,מצדו הרחב, כך שיהיה בגובה אחד עם קצה השרוול.

ב. חבר את המאריכים בהתאם לצורך בלחיצה ותוך כדי סיבוב, ולאחר מכן לחברם אל שרוול המאיץ.

ג. מאיץ מורכב

התקנת המאיץ: (ראה ציור)

6. למאיץ החום 2 צינוריות הארכה, יש להרכיב את מספר הצינוריות הנדרש, או לא להרכיב כלל – הכל בהתאם לגובה הפנימי של הדוד. את הגובה הפנימי של הדוד יש למדוד באמצעות מקל ישר שמכניסים לתוך הדוד עד שמרגישים שהמקל נגע בכיפה העליונה, ומסמנים על המקל את קו פתח הדוד. לאחר מכן יש להפחית 70 מ"מ לפחות בן הקצה העליון של הצינורות המורכבים על מאיץ החום. במידת הצורך יש לחתוך ע"מ להגיע למרחק זה.

7. ודא כי קיימת הגנה קטודית

8. הכנס את מאיץ החום לפלטת גוף החימום והכנס את כל הפלטה (פלנג') לדוד.

9. סגור את אומי האוגן בהצלבה (אל תהדק בכח רב)

10. חבר את הצינורות שפורקו. פתח את אחד מברזי המים החמים בבית. פתח את ברז המים הראשי וברז כניסת מים קרים לדוד. ברז המים החמים בבית יהיה פתוח עד גמר יציאת בועות האוויר וזרימת מים "חלקה".

11. הכנס את התרמוסטט למקומו, חבר את שני החוטים היוצאים ממנו לגוף החימום, חבר את חוט ההארקה, וחבר את הפאזה והאפס מהרשת לתרמוסטט על פי הסימנים שעל התרמוסטט. סעיף זה יבוצע ע"י חשמלאי מוסמך.

ודא שהתרמוסטט מכוון לטמפרטורה בין °60-65 מעלות צלזיוס